Adatkezelési tájékoztató a regisztrációhoz

A Squad Marketing Rendezvényszervező, Közvetítő és Tanácsadó Kft. (1131 Bp. Tomori u. 19, asz. 27110353-2-41, a továbbiakban Társaság) által végzett közvetítői tevékenység során a Társaság tudomására jutott személyes adatok kezelésére az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendeletében (General Data Protection Regulation, GDPR) meghatározott szabályok alapján kerül sor. A Társaság által közvetítés céljából végzett tevékenységek során az alábbiak szerint kerül sor a regisztráció során személyes adatait a Társaság rendelkezésére bocsátó személy (továbbiakban Érintett) által megadott adatok kezelésére. 

Az adatkezelés tárgya, jogalapja
Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Érintett az együttműködés során kifejezetten közölt a Társasággal. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatok forrása
A Társaság kizárólag az Érintett által megadott, vagy egyéb jogszerűen megszerzett Személyes adatokat kezeli.

Adatok tárolása:
Az Ön nevét, születési dátumát, kapcsolattartási elérhetőségeit, fotóit és minden más személyes adatát alkalmi munkák közvetítése vagy ennek elérését, sikeresebbé tételét célzó tevékenység céljából kezeli. Az Ön személyes adatait előzetes jóváhagyása nélkül harmadik fél részére nem adjuk meg, kivéve az előre egyeztetett munkák megszerzéséhez szükséges kiajánlást, ahol fotóját, illetve a munkával szükségszerűen összefüggő adatait, referenciáit megosztjuk. Az adatrögzítés elektronikus formában történik, az adatkezelést a 1133 Budapest, Gogol u. 13. alatti telephelyünkön végezzük a személyes adatok védelmét előíró jogszabályi rendelkezések szigorú betartásával.

Adatkezelés időtartama:
A személyes adatok tárolása folyamatos használat esetén visszavonásig történik. Amennyiben az adatok nem kerülnek felhasználásra, az utolsó közös munkától számítva 24 hónap után a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatvédelem:
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
A Társaság az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett bármikor kérheti a kezelt adatok helyesbítését, törlését, kérheti az adatkezelés korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen.